VÄLKOMMEN TILL MEDICINSKA RETINAKLUBBENS HÖSTMÖTE
15-16 november 2018!

Program

Handouts

Torsdag 15/11 2018

10.00 – 12.30 Makularegistersmöte


12.30 – 13.30 Lunch


13:30 Symposium Retinala dystrofier
Sten Kjellström och Lotta Gränse,
Ögonkliniken SUS, Lund
Föredrag blandade med fallpresentationer

Inledning
Sten Kjellström och Lotta Gränse

Undersökningsteknik och utredning
Lotta Gränse

Retinala degenerationer
Lotta Gränse och Ulrika Kjellström

Stargardt och övriga ABCA4-associerade retinala degenerationer
Ulrika Kjellström

Autofluorescence
Jürg Hengstler


15.00 – 15.45 Kaffe och utställning


15.45 – 17.00 

Uppföljning, RP-registret och A-vitamin
Sten Andréasson och Lotta Gränse

Forskning:

Forskning kring retinala degenerationer:
Sten Andréasson

cGMP som markör för retinal degeneration?
Ulrika Kjellström

Genterapi
Sten Kjellström

Diskussion


19.00 Middag

Fredag 16/11 2018

8.30-10.00 Falldiskussioner
Moderatorer Urban Amrén och  Ingrid Johansson


10.00-10.45 Kaffe och utställning


10.45-12.30 Fall (forts.)
Moderatorer Urban Amrén och Ingrid Johansson


12.30 Mötets avslutande och gemensam lunch