MRK:s höstmöte 2021

Tema:

Onkologi för den medicinska retinaläkaren

– tumörer i ögats bakre segment

Tid:              

Torsdag den 2/12 kl. 13.00-16.30

Fredag den  3/12 kl. 8.30-12.

Plats:  Digitalt

Föreläsare:

Charlotta All-Eriksson,
Överläkare, Docent,
S:t Eriks Ögonsjukhus
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Katarina Bartuma,
Specialistläkare, Med.Dr,
S:t Eriks Ögonsjukhus, Stockholm ÖgonCentrum Annedal, Lund

Program

Torsdag den 2:a december

 13.00-13.05      Mötets öppnande

 13:05-13:45      Vitreoretinala och uveala lymfom (Charlotta)

 13:40-13:45      Bensträckare 

 13:45-14:25      Retinala kärltumörer (Katarina)

 14:25-14:45      Kaffepaus

 14:45-15:25      Chorioidala naevi, uveala melanom och metastaser (Katarina)

 15:25-15:30      Bensträckare

 15:30-16:10      Pigmenterade retinala förändringar (Charlotta)

 16:10-16:30      Frågestund

Fredag den 3:e december

08:30-09:30      Patientfall och diskussion (Charlotta & Katarina)

09:30-09:50      Kaffepaus

09:50-10:50      Patientfall och diskussion (Charlotta & Katarina)

 11.00-12.15      Användarmöte Svenska Makularegistret (Styrgruppen)

 12.15-12.20     Mötets avslutande