MRK vårmöte


12-13 maj 2022

Tema: ”AMD idag och imorgon”

Torsdag 22-05-12 

09.30-10.00 Förmiddagsfika 


10.00-11.30 Makularegistrets användarmöte 


11.30-12.30 Lunch 


12.30-13.00 Årsmöte för MRK medlemmar 

Dagordning MRK 2022

Verksamhetsberättelse 2022 Medicinska Retinaklubben

Valberedningens förslag årsmöte 2022


13.00-17.15 AMD idag och imorgon

13.00-13.05 Ordförande välkomnar 
13.05-13.40 Nya nationella riktlinjer för behandling av våt AMD,
Elisabet Granstam 


13.40-13.45 Bensträckare 13.45-14.05 EXIT studien,
David Epstein 

14.05-14.25 Hur går det för andra ögat?
Monica Lövestam-Adrian 

14.25-14.45 Vad händer vid byte från Eylea till Avastin?
Elisabet Granstam 

14.45-15.05 Nya AMD läkemedel, vad ligger i pipeline?
Anna Cullhed Farrell 


15.05-15.50 Kaffe och utställning 


15.50-16.25 Beovu kliniska erfarenheter,
Moa Eriksson och Niklas Karlsson 

16.25-16.55 Biosimilarer,
Kerstin Wickström 

16.55-17.10 Nyheter inom läkemedelsområdet
ur myndighetsperspektiv 

17.10-17.15 Ordförande avslutar dagen


19.00 Middag


Fredag 22-05-13

08.30-10.00 Falldiskussioner, deltagare
Moderatorer: Moa Eriksson och Elin Gunnlaugsdottir10.00-10.45 Kaffe och utställning


10.45-12.15 Falldiskussioner forts 


12.15 Mötets avslutande och lunch