MRK:s vårmöte 2023 inkl Årsmöte

Tema:
Diabetes

 

Tid:              
Torsdag den 11/5  9:30 –Fredag den  12/5 – 12:40

Föreläsare: 

Prof. Marion Munk, M.D., Ph.D

Inselspital University Clinic Bern, Managing Director Bern Photographic Reading Center

Prof. Jakob Grauslund M.D.,Ph.D

Clinical Professor at University of Southern Denmark.

Carin Gustafsson, M.D., Ph.D

 Överläkare Skånes Universitetssjukhus

Program

Torsdag den 11:e maj

09.30-10.00 
Förmiddagsfika


10.00-12.00  
Makularegistersmöte


12.00-13.00
Lunch


13.00-13.30
Årsmöte


13.30-14.15
Predictive biomarkers in DME
– Prof. Marion Munk


14.15-14.30
Paus 


14.30-15.00
Vidvinkelfotografering för diabetes: möjligheter och svårigheter
– Carin Gustavsson 


15.00-15.45  
Kaffe och utställning 


15.45-16.15
Artificial intelligence in diabetic retinopathy screening: has the future finally arrived?
– Prof. Jakob Grauslund 


16.15-16.30
Paus 


16.30-17.00  
Navigated retinal laser as a treatment option for sight-threatening diabetic retinopathy
– Prof. J. Grauslund 


18.30
Fördrink


19.00
Middag

Fredag den 12:e maj

08.30-10.00
Falldiskussioner, deltagare 
Moderatorer: Carin Gustavsson, Stamatis Aslanis


10.00-10.45
Kaffe och utställning 


10.45-12.40
Falldiskussioner (fortsättning)


12.40
Mötets avslutande och lunch