MRK:s vårmöte 2024 med årsmöte

Tema: 

Kontroverser inom Medicinsk Retina

Tid: 

Torsdag den 2/5 kl. 09.30-17.05
Fredag den  3/5 kl. 8.30-13.00

Plats:  Elite Hotel Marina Tower Stockholm

Sista anmälningsdatum är 16 april och detta är också sista datum för kostnadsfri avanmälning från mötet. Om avanmälan sker efter sista anmälningsdatum kommer den administrativa avgiften faktureras.

Årsmöte

Program

Ladda ner programmet


Torsdag 2:e maj 2024

9.30-10.00 Samling och fika
10.00-11.00 Makularegistrets användarmöte
11.00-11.30 Kontrovers 1:
Photobiomodulation vid tidig AMD
 • Niklas KarlssonMed – Niklas Karlsson
 • Urban AmrénEmot – Urban Amrén
11.30-12.30 Lunch
12.30-13.45 Kontrovers 2:
Komplementhämning vid geografisk atrofi
 • Stamatis AslanisMed – Stamatis Aslanis
 • David EpsteinEmot – David Epstein

Kontrovers 3:
Behandling av kronisk central serös korioretinopati
 • Stamatis AslanisFotodynamisk terapi, PDT – Stamatis Aslanis
 • Emad Abu IshkheidemMikropuls – Emad Abu Ishkheidem
13.46-13.50 Bensträckare
13.50-15.05 Kontrovers 4:
PRP vid PDR: Konventionell laser har bättre effekt än multispot
 • Ingrid JohanssonMed – Ingrid Johansson
 • Martin BreimerEmot – Martin Breimer

Kontrovers 5:
Behandling av PDR med glaskroppsblödning
 • Carin GustavssonAnti-VEGF – Carin Gustavsson
 • Aron KristianssonVitrektomi – Aron Kristiansson
15.10-15.50 Fika och utställning
15.50-16.25 Kontrovers 6:
Förstahandsbehandling vid DME med CST<400μm
 • Martin BreimerMikropuls – Martin Breimer
 • Elisabet GranstamInjektioner – Elisabet Granstam
16.25-17.00 Årsmöte MRK
18.30 Fördrink
19.00 Middag

Fredag 3:e maj 2024

08.30-09.45 Falldiskussioner (75 min)
09.45-10.30 Fika
10.30-11.30 Falldiskussioner (60 min)
11.30-11.35 Bensträckare
11.35-12.35 Falldiskussioner (60 min)
12.35-12.40 Mötets avslutande
12.40 Lunch