Program

MRK Vårmöte den 23/4 2021 kl 9.00-12.00


8.30-9.00 ÅRSMÖTE


9.00-9.40 Välkommen  och Föreläsning ”Central serös korioretinopati ” (patofysiologi, klassifikation, epidemiologi – nya aspekter); Prof CJ Boon

9.40-9.55  Paus

9.55-10.40 Central serös korioretinopati (diagnos och evidensbaserad behandling : PLACE, VICI, SPECTRE) Prof CJ Boon

10.40-10.50 Paus

10.50-11.10 Frågor

11.10-11.40 CSR falldiskussion Dr Stamatis Aslanis och Professor CJ Boon

11.40-12.00 NDR (Nationella Diabetes Registret, Information om registrering av diabetesretinopati i NDR) Doc E Granstam

12.00-12.15 Avslutning