MRK

Nästa möte

Höstmöte
12-13 december 2019

Tema: ”Kirurgi för den medicinska retinapatienten”

Plats:Alvik

Information

Preliminärt program

Anmälan här och NU

Med aktuellt tema välkomnar MRK även intresserade kirurger.

De som bara närvarar på Makularegistermötet kan anmäla sig här


Kommande möten

Vårmöte 2020

23-24 april

Tema: CSCR

Höstmöte

3-4 decemberTidigare möten

Vårmöte 2019
Tema: ”Den kroniskt sjuke patienten
– vad händer sen?”
Höstmöte 2018  – Retinala dystrofier
Vårmöte 2018  – Kontroverser i medicinsk retina
Höstmöte 2017 – ”Vita fläckar”
Vårmöte 2017 – AMD
Höstmöte 2016 –  Imaging
Vårmöte 2016 – Diabetes
Höstmöte 2015 – RVO
Vårmöte 2015 – CSCR