MRK

Kallelse till MRKs Årsmöte 2017

Nästa möte

Vårmöte 6-7/4 2017 inkl ÅRSMÖTE

tema: AMD

Mer info


NYTT – KURS i regi av MRK

Diagnostik och behandling av CNV (choroidal kärlnybildning)

Tid: 23-24 mars 2017

Info och anmälan


Kommande Möten och events


Höstmöte 2017 5-6/10 2017 tema: ”Vita fläckar”


Tidigare möten

HÖSTMÖTE 2016 – 6-7 OKTOBER

VÅRMÖTE 2016 – 7-8 APRIL TEMA:DIABETES

Höstmöte 2015 – 22-23 oktober Tema:RVO

Vårmöte 2015 – Tema CSCR 9-10 april 2015