MRK

Nästa möte

Höstmöte
12-13 december 2019

Tema: ”Kirurgi för den medicinska retinapatienten”

Plats:Alvik

Information

Preliminärt program

Anmälan (öppen t om 20/11)

Med aktuellt tema välkomnar MRK även intresserade kirurger.

De som bara närvarar på Makularegistermötet kan anmäla sig här


Kommande möten

Vårmöte 2020

23-24 april

Tema: CSCR

Höstmöte

3-4 decemberTidigare möten

Vårmöte 2019
Tema: ”Den kroniskt sjuke patienten
– vad händer sen?”
Höstmöte 2018  – Retinala dystrofier
Vårmöte 2018  – Kontroverser i medicinsk retina
Höstmöte 2017 – ”Vita fläckar”
Vårmöte 2017 – AMD
Höstmöte 2016 –  Imaging
Vårmöte 2016 – Diabetes
Höstmöte 2015 – RVO
Vårmöte 2015 – CSCR