MRK:s höst/vintermöte 2024

Tema: Gott och blandat & kluriga fall

Datum: 5-6 december
Plats: Elite Hotel Marina Tower Stockholm

Foto 1

 

MRK utlyser två resestipendier avsedda för färdiga specialister, verksamma inom området medicinsk retina. 

Info resestipendier

Tidigare möten

Vårmöte 2023
Diabetes

Höstmöte 2022

Vårmöte 2022  

Höstmöte 2021 
”Onkologi för den medicinska retinaläkaren
– tumörer i ögats bakre segment 

Vårmöte  2021
”Central serös korioretinopati”

Höstmöte 2019 
”Kirurgi för den medicinska retinapatienten”

Vårmöte 2019
”Den kroniskt sjuke patienten
– vad händer sen?”

Höstmöte 2018 
Retinala dystrofier

Vårmöte 2018   
Kontroverser i medicinsk retina

Höstmöte 2017
”Vita fläckar”

Vårmöte 2017
AMD

Höstmöte 2016
Imaging

Vårmöte 2016
Diabetes

Höstmöte 2015
RVO

Vårmöte 2015
CSCR