Kommande möte 

Vårmöte inklusive årsmöte
23/4 2021
kl 8.30-12.00
Tema – ”Central serös korioretinopati”
Obs – Onlinemöte

Program

Dagordning

Anmälan görs här!

E-post med personlig länk skickas till den e-postadress du uppger – Kontrollera att du erhållit länken efter anmälan 

Central serous retinopathy.jpg


Nytt- Medicinska Retinaklubbens (MRK) rekommendation rörande terapival vid våt makuladegeneration (AMD) 210317


Nationella arbetsgruppen (NAG) medicinsk retinas och Medicinska Retinaklubbens (MRKs) rekommendation angående brolucizumab (Beovu®) 2020-11-03


Handläggning av medicinsk retinapatienter under Covid-19 pandemin

Inom organisationen för kunskapsstyrning har den nationella arbetsgruppen (NAG) för medicinsk retina  utarbetat riktlinjer för handläggning av medicinsk retinapatienter. Länk till dokumentet hittar du här.


Kommande möten

Höstmöte

2021


Tidigare möten

Årsmöte 2020 – online
Höstmöte 2019  – ”Kirurgi för den medicinska retinapatienten”
Vårmöte 2019 – ”Den kroniskt sjuke patienten
– vad händer sen?”
Höstmöte 2018  – Retinala dystrofier
Vårmöte 2018  – Kontroverser i medicinsk retina
Höstmöte 2017 – ”Vita fläckar”
Vårmöte 2017 – AMD
Höstmöte 2016 –  Imaging
Vårmöte 2016 – Diabetes
Höstmöte 2015 – RVO
Vårmöte 2015 – CSCR