Höst/Vintermöte 2023

Tema: Retinala kärlocklusioner;
arteriella och venösa.

Program och anmälan

Datum: 7-8 december
Plats: Elite Hotel Marina Tower Stockholm

Foto 1

 

MRK utlyser två resestipendier avsedda för färdiga specialister, verksamma inom området medicinsk retina. 

Info resestipendier

 

Tove Faxén tilldelas MRK:s resestipendie vid vårmötet 2023


Nytt- Medicinska Retinaklubbens (MRK) rekommendation rörande terapival vid våt makuladegeneration (AMD) 210317


Medicinska Retinaklubbens (MRKs) rekommendation angående brolucizumab (Beovu®) 2020-11-03


Handläggning av medicinsk retinapatienter under Covid-19 pandemin

Inom organisationen för kunskapsstyrning har den nationella arbetsgruppen (NAG) för medicinsk retina  utarbetat riktlinjer för handläggning av medicinsk retinapatienter. Länk till dokumentet hittar du här.

 

Riskbedömning och premedicinering inför FA/ICGA – evidensläget och ett förslag till hantering av patienter inför FA/ICGA

OBS inget officiellt PM 

Skrivet av Överläkare  Stamatis Aslanis 

Länk till material från  MRK-möten

Tidigare möten

Vårmöte 2023 Tema:Diabetes

Höstmöte 2022

Vårmöte 2022  

Höstmöte 2021-  ”Onkologi för den medicinska retinaläkaren
– tumörer i ögats bakre segment 

Vårmöte  2021 – ”Central serös korioretinopati”

Höstmöte 2019  – ”Kirurgi för den medicinska retinapatienten”

Vårmöte 2019 – ”Den kroniskt sjuke patienten
– vad händer sen?”

Höstmöte 2018  – Retinala dystrofier

Vårmöte 2018  – Kontroverser i medicinsk retina

Höstmöte 2017 – ”Vita fläckar”

Vårmöte 2017 – AMD

Höstmöte 2016 –  Imaging

Vårmöte 2016 – Diabetes

Höstmöte 2015 – RVO

Vårmöte 2015 – CSCR