Nyhet –  MRK utlyser två resestipendier avsedda för färdiga specialister, verksamma inom området medicinsk retina. 

Utlysning av Resestipendier för 2022


Vårmöte och Årsmöte 2022

Tema: ”AMD idag och imorgon” 

Program och årsmötesdokument  

Ni har väl skickat in fakturorna till er ekonomiavdelning?!

Det saknas en hel del inbetalningar.


Plats:
Hotell Scandic Alvik

Tid:
12-13 maj 2022Nytt- Medicinska Retinaklubbens (MRK) rekommendation rörande terapival vid våt makuladegeneration (AMD) 210317


Medicinska Retinaklubbens (MRKs) rekommendation angående brolucizumab (Beovu®) 2020-11-03


Handläggning av medicinsk retinapatienter under Covid-19 pandemin

Inom organisationen för kunskapsstyrning har den nationella arbetsgruppen (NAG) för medicinsk retina  utarbetat riktlinjer för handläggning av medicinsk retinapatienter. Länk till dokumentet hittar du här.


Kommande möten

Höstmöte 2022
Tema: Uvea


Tidigare möten

 

Höstmöte 2021

2-3 december 2021

Tema:  ”Onkologi för den medicinska retinaläkaren
– tumörer i ögats bakre segment – Charlotta All-Eriksson
Vårmöte inklusive årsmöte 2021
Tema: ”Central serös korioretinopati”

Program

Dagordning

Central serous retinopathy.jpg

Årsmöte 2020 – online
Höstmöte 2019  – ”Kirurgi för den medicinska retinapatienten”
Vårmöte 2019 – ”Den kroniskt sjuke patienten
– vad händer sen?”
Höstmöte 2018  – Retinala dystrofier
Vårmöte 2018  – Kontroverser i medicinsk retina
Höstmöte 2017 – ”Vita fläckar”
Vårmöte 2017 – AMD
Höstmöte 2016 –  Imaging
Vårmöte 2016 – Diabetes
Höstmöte 2015 – RVO
Vårmöte 2015 – CSCR
 

Nu under en begränsad tid finns inspelade föreläsningar från vårmötet att titta på

Se under rubriken Medlemssida – Föreläsningar MRK