MRK:s vårmöte 2024

Tema: Kontroverser inom Medicinsk Retina

Anmälan och information

Datum: 2-3 maj
Plats: Elite Hotel Marina Tower Stockholm

Foto 1

 

MRK utlyser två resestipendier avsedda för färdiga specialister, verksamma inom området medicinsk retina. 

Info resestipendier

 

Tove Faxén tilldelas MRK:s resestipendie vid vårmötet 2023


Nytt- Medicinska Retinaklubbens (MRK) rekommendation rörande terapival vid våt makuladegeneration (AMD) 210317


Medicinska Retinaklubbens (MRKs) rekommendation angående brolucizumab (Beovu®) 2020-11-03

 

Riskbedömning och premedicinering inför FA/ICGA – evidensläget och ett förslag till hantering av patienter inför FA/ICGA

OBS inget officiellt PM 

Skrivet av Överläkare  Stamatis Aslanis 

Länk till material från  MRK-möten

Tidigare möten

Vårmöte 2023
Tema:Diabetes

Höstmöte 2022

Vårmöte 2022  

Höstmöte 2021-  ”Onkologi för den medicinska retinaläkaren
– tumörer i ögats bakre segment 

Vårmöte  2021 – ”Central serös korioretinopati”

Höstmöte 2019  – ”Kirurgi för den medicinska retinapatienten”

Vårmöte 2019 – ”Den kroniskt sjuke patienten
– vad händer sen?”

Höstmöte 2018  – Retinala dystrofier

Vårmöte 2018  – Kontroverser i medicinsk retina

Höstmöte 2017 – ”Vita fläckar”

Vårmöte 2017 – AMD

Höstmöte 2016 –  Imaging

Vårmöte 2016 – Diabetes

Höstmöte 2015 – RVO

Vårmöte 2015 – CSCR