Länksamling…..

Guidelines, American Academy of Ophthalmology  AAO

NICE guidance ögon, UK National Institute for Health and Clinical Excellence NHS

State of the Art ögonsjukdomar Sveriges ögonläkarförening

Sökmotor internationella guidelines, US Agency for healthcare research and quality AHRQ

Vårdhandboken Vårdhandboken

Ögon VISS

Ögonsjukdomar på Emedicine Emedicine

Ögonsjukdomar, Läkemedelsboken Läkemedelsverket