styrelsen 2016-2017

Ordförande Urban Amrén

Sekreterare Charlotte Lindberg

Skattmästare  Niklas Karlsson

IT-ansvarig  Sten Kjellström

Övriga ledamöter

David Epstein

Elisabet Granstam

Kerstin Hallnäs

Monica Lövestam Adrian

Francesco Mirabelli