Styrelsen 2021-2022

Ordförande Urban Amrén

Vice Ordförande David Epstein

Sekreterare Moa Eriksson

Skattmästare  Elin Gunnlaugsdottir

IT-ansvarig  Sten Kjellström

Övriga ledamöter

Elisabet Granstam

Monica Lövestam Adrian

Eva Karlsson