Styrelsen 2022-2023

Ordförande David Epstein

Vice Ordförande Elisabet Granstam

Sekreterare Moa Eriksson

Skattmästare Stamatis Aslanis

IT-ansvarig  Sten Kjellström

Övriga ledamöter

Elin Gunnlaugsdottir

Niklas Karlsson

Eva Karlsson