Styrelsen 2019-2020

Ordförande Urban Amrén

Sekreterare Charlotte Lindberg

Skattmästare  Astrid Haller

IT-ansvarig  Sten Kjellström

Övriga ledamöter

David Epstein

Elisabet Granstam

Monica Lövestam Adrian

Eva Karlsson