State of the Art  – tidigare kunskapsstyrning

State of the Art är en syntes av vetenskapligt underlag och erfarenhetskunskap. Syftet är att sprida aktuell kunskap om god medicinsk praxis när det gäller till exempel diagnostik och behandling av olika sjukdomar. State of the Art har tagits fram på initiativ av Socialstyrelsens medicinska expertgrupper, som anlitat särskilda experter för att skriva dokumenten. Berörda expertgrupper har godkänt och ansvarar för innehållet i State of the Art. Något ställningstagande till dokumentens innehåll därutöver har inte skett, vilket innebär att de inte skall uppfattas som officiella ställningstaganden från Socialstyrelsen.Socialstyrelsen framtida inriktning innebär att kunskapsproduktion av SotA-typ upphör till förmån för normerande dokument som kan utgöra grund för tillsyn, till exempel nationella riktlinjer. Det innebär att Socialstyrelsen inte avser att publicera nya State of the Art-dokument utan särskilda skäl, förutom ett fåtal dokument där arbete pågår och kommer att avslutas. Istället har Socialstyrelsen och Sveriges ögonläkarförening kommit överens om att Sveriges ögonläkarförening övertar ansvaret för uppdatering och nyskrivande av SotA-dokumenten inom området ögonsjukdomar.Följande filer finns för nedladdning i PDF-format:

(Om det inte fungerar att läsa direkt i länken, välj “Spara mål som” genom att högerklicka och öppna sedan filen från din dator.)

Medicinska synpunkter på kontaktlinsbärande, jan 2007

Primär regmatogen näthinneavlossning, dec 2006

Retinala Arteriella Ocklusioner, apr 2006

Retinala venocklusioner, februari 2016

Retinopathy of prematurity (ROP), maj 2012

Ärftliga näthinnesjukdommar, jan 2006

 

SOTA-dokument från 2005 och tidigare hittar du här