• främja intresset för och öka kunskaperna om medicinska retinasjukdomar
  • verka för att de medicinska retinasjukdomarna skall få tillräckliga resurser för att kvaliteten skall hållas jämn och god över hela landet och ligga på en hög internationell nivå
  • verka för utveckling av diagnostik och behandling genom att anordna regelbundet återkommande möten och utbildningstillfällen
  • bidra till upprättande av nationella riktlinjer – SOTA dokument- (State of the Art) rörande de medicinska retinasjukdomarna och verka för att dessa hålls uppdaterade
  • stimulera till deltagande i forskning och därigenom verka för att nya forskningsrön snabbt kommer sjukvården och patienter med medicinska retinasjukdomar till del