• främja intresset för och öka kunskaperna om medicinska retinasjukdomar
  • verka för att de medicinska retinasjukdomarna skall få tillräckliga resurser för att kvaliteten skall hållas jämn och god över hela landet och ligga på en hög internationell nivå
  • verka för utveckling av diagnostik och behandling genom att anordna regelbundet återkommande möten och utbildningstillfällen
  • bidra till upprättande av nationella riktlinjer – SOTA dokument- (State of the Art) rörande de medicinska retinasjukdomarna och verka för att dessa hålls uppdaterade
  • stimulera till deltagande i forskning och därigenom verka för att nya forskningsrön snabbt kommer sjukvården och patienter med medicinska retinasjukdomar till del

[formget formcode=’rqNd-114785/i’ autoresize=’true’ height=’505′ tab=’tabbed’ tabtext=’Medlemskap’ position=’right’ bgcolor=’005eff’]