Välkommen till Medicinska Retinaklubbens vårmöte 7-8 april 2016!

Huvudtemat för vårmötet är diabetesretinopati, och inbjuden föreläsare är professor Jan Eriksson, klinisk diabetologi, Akademiska Sjukhuset Uppsala.

Elisabet Granstam och Monica Lövestam-Adrian uppdaterar oss inom området, och falldiskussioner kommer liksom tidigare  att utgöra en viktig del av mötet.

Vi uppmanar deltagare att engagera sig, förbereda och ta med sig korta stringenta fallpresentationer i power point format till fredagens diskussioner, och förväntar oss att man anmäler minst ett fall per klinik, vilket görs i samband med anmälan till mötet. Ta gärna med fall med diabetestema, men alla typer av fall är välkomna.


Program för MRK:s vårmöte 2016:

Makularegistrets användarmöte planeras liksom tidigare att ligga i anslutning till MRKs möte,
preliminärt kl 10.00 – 12.00 (i samma lokal).

Separat kallelse från Makularegistrets styrgrupp följer.

Torsdag 7/4

12.00 – 13.00
Lunch

13.00 – 14.00
”Modern diabetesbehandling – en uppdatering”
Professor Jan Eriksson, Klinisk Diabetologi, Akademiska Sjukhuset Uppsala.

14.00 – 14.30
”Diabetologen och ögonläkaren: behöver vi varandra?”
Monica Lövestam-Adrian, Överläkare Ögonkliniken SUS

14.30 – 15.00
Kaffe

15.00 – 17.00
Patienten och studierna – hur gör jag?
Elisabet Granstam, Överläkare Ögonkliniken Västerås,
Monica Lövestam-Adrian, Överläkare Ögonkliniken SUS

Fredag 8/4

8.30 – 9.30
Årsmöte

9.30 – 10.15
Fall

Moderatorer Elisabet Granstam, Överläkare Ögonkliniken Västerås,
Kerstin Hallnäs, Överläkare Ögonkliniken UAS,
Monica Lövestam-Adrian Överläkare, Ögonkliniken SUS

10.15 – 11.00
Kaffe

11.00 – 13.00
Fall (forts)

13.00
Mötets avslutande
Gemensam lunch

Vårmöte är sponsrat av Allergan, AMWO, Bayer, Novartis, Thea, Topcon, Zeiss