VÄLKOMMEN TILL MEDICINSKA RETINAKLUBBENS höstMÖTE
6-7 oktober 2016!

 

Huvudtemat för höstmötet är imaging, och inbjuden föreläsare är

Dr Adnan Tufail, Moorfiels Ögonsjukhus i London, som kommer att föreläsa om
OCT-angiografi och Fundus Autofluorescens.

Program höstmötet 2016

Makularegistrets möte