Medicinska Retinaklubbens Årsmöte i Stockholm 19 april, 2018

Plats: Scandic Hotell Alvik

Torsdagen 19 april kl. 13.30- 14.00.

Kallelse

Förslag till dagordning

Valberednings förslag


MRK-Årsmötesprotokoll 2018

Revisionsberättelse med kommentarer