Den kroniskt sjuke patienten – vad händer sen? 

Torsdag 28/3  

10:00 – 12:30 Makularegistermöte

12:30 – 13:30 Lunch

13:30 – 13:50 Årsmöte (Endast för medlemmar i MRK)


13:50 – 14:40 AMD
Urban Amrén & Stamatios Aslanais & Lotta Lindberg

Långtidsresultat i studier

Sankt Eriks uppföljningsstudie, preliminära resultat

Kriterier för att starta och avsluta behandling?

14:50 – 15:40 Diabetesretinopati – makulaödem & proliferationer
Elisabet Granstam & Monica Lövestam-Adrian

Långtidsresultat i studier

Egna erfarenheter

Kriterier för att starta och avsluta behandling?

15:40 – 16:20Kaffe och utställning                   

(forts.)

16:20 – 17:10 Retinala venocklusioner
David Epstein & Manuel Casselholm des Salles

Långtidsresultat i studier

Kriterier för att starta och avsluta behandling?

Hur hanterar vi neovaskulära komplikationer?

17:10 – 17:20 Avslut för dagen


19:00 Middag


Fredag 29/3 2019

8:30 – 10:00 Deltagarnas egna fall

Moderatorer

Stamatios Aslanis & Monica Lövestam-Adrian

10:00 – 10:30 Kaffe+ utställning

10:30 – 12:30 Fall (forts)

12.30 Mötets avslutande, gemensam lunch