Medlemmarna i Medicinska Retinaklubben
kallas härmed till ordinarie årsmöte digitalt via Zoom

Plats: Online

Rum: https://lu-se.zoom.us/j/67815335166?pwd=K0wrOHAvSVlsUE9UU3ZJMUY0VDVNUT09

Hur:  Kolla här. Samma lösen som för övriga sidor

Tid: Torsdagen 3 december kl. 13.00- 14.00