VÄLKOMMEN TILL MEDICINSKA RETINAKLUBBENS HÖSTMÖTE

Program

Torsdag 12 december 2019

10.00 – 12.00 Makularegistersmöte


12.00 – 13.00 Lunch


”Kirurgi för den medicinska retinapatienten”

13:00-13:45

”Att peela eller inte peela?”
Pucker vid RVO och diabetes.
Louise Bergman och Urban Amrén

13:45-14:30

Glaskroppsblödning trots full scatter – när kirurgi?
Och vad är ”full scatter”?
Joakim Tylefors och Monica Lövestam-Adrian


14:30 – 15:15 Kaffe och utställning


15:15 – 16:00 

Kataraktkirurgi av patienter under pågående behandling av våt AMD
Risk-nytta
Branka Samolov och Charlotte Lindberg

16:00 – 16:45 

Behandling av submakulär blödning
Medicin eller kirurgi?
Eva Olofsson och David Epstein


19.00 Middag


Fredag 13 december 2019

8.30-10.00 Falldiskussioner
Moderatorer Louise Bergman och Eva Karlsson


10.00-10.45 Kaffe och utställning


10.45-12.30 Fall (forts.)


12.30 Mötets avslutande och gemensam lunch