Väntetidsregistreringen är ett stickprov på 20 patienter.
Årets undersökning omfattar 4 kategorier:

läkarkontroll

fotokontroll

fotoscreening

fotobedömning

Man börjar registrera 1 oktober och man håller på tills man har registrerat 20 patienter i varje kategori.

Informationsbrev

Registreringsblankett

Ifyllda blanketter kan skickas per mail till elisabet.granstam@ltv.se
eller per vanlig post till Elisabet Granstam; Ögonkliniken Västmanlands sjukhus Västerås, 721 89 Västerås

Elisabet besvarar frågor, gärna per mail: elisabet.granstam@ltv.se