Välkommen till Medicinska Retinaklubbens
höstmöte 12-13 december 2019!

En klubbadministrativ avgift på 1000 kr tas ut i samband med anmälan i enlighet med årsmötesbeslut 19/4 2018 (se § 11).

Den medföljande fakturan skickar du till din faktureringsenhet. 
Enskild deltagare/klinik bekostar resa och logi.

Mötet hålls på Scandic hotell Alvik i Stockholm
i samarbete med Makularegistret. http://www.scandichotels.se/Hotels/Sverige/Stockholm/Scandic-Alvik/ 

Till Alvik tar man sig enklast
Från Stockholms centralstation med tunnelbanans gröna linje (ca 12 minuter).
Från Bromma flygplats tar man direktbuss nr 110 eller en taxi (10 min)

Priset på enkelrum är 1430 kr /natt, inkl. moms.

Rum kan bokas på mailadress: meeting.alvik@scandichotels.com,
alternativt telefon: 08-517 66114 – glöm inte att boka rum!Bokningskod behövs ej – uppge “medicinska retinaklubben”.
Alvik har inte möjlighet att hålla rum reserverade längre än 20/11 2019,
men så länge det finns rum kvar får vi vårt förhandlade pris.

Falldiskussioner kommer liksom tidigare att utgöra en viktig del av mötet, och vi uppmanar alla deltagare att engagera sig, förbereda och ta med sig korta stringenta fallpresentationer i power point format. Samtliga deltagande kliniker förväntas ta med sig åtminstone ett patientfall. Ta gärna fall med anknytning till temat för mötet, men andra fall är också välkomna.
Vill du efteranmäla fall, så meddela detta till sekreterare@medret.se.

Program uppdateras efter hand på hemsidan.

Varmt Välkommen!


MRKs styrelelse
genom
Lotta Lindberg, sekreterare MRK