Välkommen till Medicinska Retinaklubbens
vårmöte  28-29 mars 2019!

Program

Kallelse Årsmöte 2019

Dagordning

Valberednings förslag

Temat:Den kroniskt sjuke patienten – vad händer sen?

Falldiskussioner kommer liksom tidigare  att utgöra en viktig del av mötet.

Vi uppmanar deltagare att engagera sig, förbereda och ta med sig korta stringenta fallpresentationer i power point format, och förväntar oss att man anmäler minst ett fall per klinik, vilket görs i samband med anmälan till mötet.

Mötet hålls på Scandic hotell Alvik i Stockholm http://www.scandichotels.se/Hotels/Sverige/Stockholm/Scandic-Alvik/

En klubbadministrativ avgift på 1000 kr tas ut i samband med anmälan

i enlighet med årsmötesbeslut 19/4 2018 (se § 11).

—-

Enskild deltagare/klinik bekostar resa och logi.

—-
Priset på enkelrum är 1350 kr/natt, inkl. moms.
Rum kan bokas på mailadress: meeting.alvik@scandichotels.com, alternativt telefon: 08-517 66114 – glöm inte att boka rum! Bokningskod behövs ej – uppge “medicinska retinaklubben”.

Alvik har inte möjlighet att hålla rum reserverade längre än 6/3, men så länge det finns rum kvar får vi vårt förhandlade pris.

Till Alvik tar man sig enklast från Stockholms centralstation med tunnelbanans gröna linje (ca 12 minuter).
Från Bromma flygplats tar man direktbuss nr 110 eller en taxiresa på knappt 10 minuter.

Varmt Välkommen!

MRKs styrelse